Privacy

AG All Wheel Service respecteert uw privacy. AG All Wheel Service draagt er zorg voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. En dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens voor facturatie van het onderhouden van een voertuig, voor het afhandelen van schade, vervangend vervoer (huurauto).
In geval u een bestaande of (potiëntele) klant bent, dan kunnen wij de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken. Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadressen, geslacht en wellicht de gegevens van uw partner. Wij verwerken geen gegevens van personen jonger als 16 jaar.

In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van ons systeem (datalek) zullen wij alles in het werk stellen om de persoonsgegevens veilig te stellen en onze verplichting ter zake datalek naleven.

In het geval er een ander voertuig beschikbaar wordt gesteld, kunnen wij u vragen om u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. En/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw legitimatiebewijs. Dit doen we om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

Wij delen uw gegevens soms met derden, omdat wij hen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, waarvan wij geen specialistische kennis hebben of niet over middelen beschikken die op dat moment nodig zijn. De dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en controle van ons.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We houden ons aan de wettelijke termijn om verplichte gegevens te bewaren.